IMA 2021 Autumn/Winter Vol.36

I(私)の現在――ジェンダーと日本の若手写真家たち
堀井ヒロツグ/浦芝眞史/中野泰輔/寺田健人/川崎 祐/本吉映理/阪東美音 文=高橋朗

© 2023 Masashi Urashiba